Tháng Mười 2016

CÔNG BỐ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ – CỦ SÂM NGỌC LINH

Categories:

Công bố chỉ dẫn địa lý – củ sâm Ngọc Linh read more →

MƯỜI BA LA MẬT (thập ba la mật)

Categories:

Mười ba la mật tức mười độ, hay mười pháp qua bờ, cũng gọi là mười thắng hạnh, tức là 10 đức thù thắng mà các hành giả Bồ-tát thừa phải có đầy đủ trước khi đạt được thành quả giác ngộ hoàn toàn. read more →

Hóa Thân của Đức Đạt Lai Lạt Ma lần thứ 14!

Categories:

Hóa Thân của Đức Đạt Lai Lạt Ma lần thứ 14!
Hóa thân của Đức Đạt Lai Lạt Ma trong Phật giáo Tây Tạng là một bí ẩn thiêng liêng..
Theo các tài liệu nghiên cứu về Phật giáo Tây Tạng, hóa thân của Đức Đạt Lai Lạt Ma được đề cập đến từ năm 1419, khi đó Tây Tạng đã có truyền thống về sự hóa thân vào lúc Đại Sư Tsong Khapa qua đời. read more →

QUY Y TAM BẢO VỚI TÍN TÂM CHÂN THÀNH

Categories:

QUY Y TAM BẢO VỚI TÍN TÂM CHÂN THÀNH

Quy y Tam Bảo với tín tâm mãnh liệt và chân thành sẽ làm suy giảm và cạn kiệt ngay cả những hành động xấu ác mà bạn đã tích tập trong quá khứ. Và từ đó trở đi, những năng lực gia hộ tràn đầy bi mẫn của Tam Bảo sẽ đền đáp tất cả những niệm tưởng thiện lành của bạn, tới nỗi bạn sẽ chẳng còn làm bất kỳ điều tổn hại nào nữa. read more →

PHÁP THÍ – SỰ BỐ THÍ TỐI THƯỢNG

Categories:

PHÁP THÍ – SỰ BỐ THÍ TỐI THƯỢNG

Khi con nghĩ đến tất cả mọi chúng sinh ngày đêm sáu thời, và tụng thần chú của Đức Quán Thế Âm “OM MANI PADME HUNG”, hồi hướng mọi cội nguồn thiện hạnh cho tất cả chúng sinh. Mỗi lần con nhớ đến lòng từ ái và bi mẫn thì nó sẽ lan toả đến mọi chúng sinh trong sáu cõi. read more →

LỢI ÍCH CỦA SỰ TRÌ TỤNG THẦN CHÚ KIM CANG ĐẠO SƯ

Categories:

LỢI ÍCH CỦA SỰ TRÌ TỤNG THẦN CHÚ KIM CANG ĐẠO SƯ

Giải Thích Lợi Ích của Mật Chú Kim Cang Thượng Sư

OM AH HUM VAJRA GURU PADMA SIDDHI HUM read more →

Ý nghĩa của Karachakra

Categories:

Ý nghĩa của Karachakra
Kalachakra nói nôm na là Thời luân, nghĩa là ngoại cảnh, nội thân và thời gian quyện lấy lẫn nhau, gọi là Tam luân..Thời gian chi phối theo chu kỳ của vật chất nên có năm tháng ngày giờ, nội thân của sinh vật có sinh lão bệnh tử, kinh nguyệt; và sinh vật chịu tác động qua lại của ngoại cảnh và thời gian.Khi chúng sanh cứ mãi luân lưu trong sanh tử, chồng chất nghiệp lực từ quá khứ với hiện tại, tạo lực đẩy cho kiếp kế tục, cứ thế mà trôi lăn chìm đắm, không tự chủ, mà trong diễn dịch của Kalachakra gọi là gió nghiệp. read more →

Tu tập theo Pháp Dược Sư

Categories:

Tu tập theo Pháp Dược Sư, hành giả phải lắng lòng thanh tịnh trì niệm thần chú của Đức Phật cho miên mật, nghĩa là phải thường xuyên uống thuốc (Dược Sư) để đào thải các chất phàm phu hắc ám ở trong mỗi chúng ta, và làm cho ánh sáng lưu ly an lành xuất hiện, càng giảm vô minh si ái tăm tối, thì càng tăng ánh sáng lưu ly tươi đẹp. read more →

Ý NGHĨA VÀ LỢI ÍCH CỦA LỄ LẠY.

Categories:

Ý NGHĨA VÀ LỢI ÍCH CỦA LỄ LẠY.. ! Cốt yếu của “pháp lễ lạy” là : tịnh hoá “CÁI TÔI”, là để chuyển hoá thói quen tự cao tự hào… read more →

HOA ƯU ĐÀM HUYỀN THOẠI

Categories:

Lẽ nào thời khắc mà nhân loại chờ đợi bấy lâu thật sự đã đến rồi chăng? Đợi chờ 3.000 năm, luân hồi 5.000 năm – Mong bạn đừng bỏ lỡ cơ duyên vạn cổ này
Nghìn năm lịch sử dài đằng đẵng, các đấng giác giả đã đến thế gian con người đều đã từng khai sáng chân giác và trí huệ cho nhân loại, và để lại lời tiên tri nói rõ ngày hôm nay. read more →