Đôi Kỳ Lân một đực một cái chầu hai bên luân xa tám nan vốn được coi là biểu tượng của Phật giáo, tượng trưng cho lần chuyển pháp luân đầu tiên của Phật Đà. Biểu tượng này thường được trang trí ở mặt trước của nóc chùa chiền, tu viện, tượng trưng cho giáo nghĩa Phật giáo, ánh sáng phát ra từ biểu tượng này tượng trưng cho Phật pháp. Đây cũng là vật trang trí đặt trong đàn thành…

hangocviet-cat-tuong-lan-phap-luan

Đôi Kỳ Lân một đực và một cái ở hai bên pháp luân tám nan là biểu tượng của Phật giáo tượng trưng cho tính quyền uy cho giáo nghĩa Phật giáo.
Kỳ lân là một loại vật thần thoại tượng trưng cho điềm lành, mình giống nai, có đuôi, toàn thân phủ một lớp vảy. Kỳ Lân được người xưa coi là loài thú lành có lòng nhân từ. Cũng có thuyết cho rằng Kỳ là đực, Lân là cái.
Nếu trong nhà Thờ Tổ hoặc nhà của bạn hoặc nơi bàn thờ Phật có Cát Lân Pháp Luân đó là một ký hiệu Cát Tường