Dài 18 cm, mỗi cây đốt khoảng 50 phút, 1 hộp có 6 ống

hangocviet-huong-tay-tang-dang-tam-bao

Cổ điển Tây Tạng hương quy định y học pandita là bậc thầy Tây Tạng hương, một nguồn từ y học Tây Tạng cổ điển gồm ” hạt pha lê benchang” và” bốn y tế điển”. Sử dụng màu trắng gỗ đàn hương, nhựa thơm, lô hội,được tạo ra bởi Tây Tạng hương. Công thức tự nhiên Tây Tạng chế biến dựa trên sự độc đáo của y học là phát triển và tuân thủ cho sức khỏe, chăm sóc sức khỏe, tôn kính của gia đình cơ bản cổ điển …
Tây Tạng hương mùi vô cùng tinh khiết, chất lượng cao
( hàng có sẵn )