Đồng hồ để bàn làm việc , trên kệ tủ hoặc giá sách biểu tượng KALACHAKRA ( Kim Cang Thời Luân )

hangocviet-kalachakra-kim-cang-thoi-luan
Là sự kết hợp của 10 chủng tự Mật tông kết hợp với nhau. Là biểu tượng cho 10 quyền lực của Phật ( thập lực ). Là tinh hoa của tất cả tinh hoa.
Tương truyền rằng biểu tượng này còn là đại diện cho bàn thờ thập phương chư Phật. Nếu không có bàn thờ, nếu không có hình ảnh, tôn tượng của chư vị. Thì chỉ cần thờ hình ảnh của biểu tượng này, cũng xem như là đã có bàn thờ hướng tới thập phương chư Phật. Công năng, diệu dụng của Kalachakra thật không thể nghĩ bàn và diễn tả hết được.
Nơi nào có biểu tượng Kalachakra, nơi đó sẽ không bị nạn về đất, nước, gió, lửa và các tinh linh, ma quỷ làm hại và được cát tường.