LỢI ÍCH CỦA SỰ TRÌ TỤNG THẦN CHÚ KIM CANG ĐẠO SƯ

Giải Thích Lợi Ích của Mật Chú Kim Cang Thượng Sư

OM AH HUM VAJRA GURU PADMA SIDDHI HUM

Trong tiếng Phạn:
OM AH HUM VAJRA-GURU-PADMA-SIDDHI HUM
Trong tiếng Phạn được Tây Tạng hóa:
OM AH HUNG BENZAR GURU PEMA SIDDHI HUNG

Mật chú Kim Cang Thượng Sư là của Guru Rinpoche, còn được gọi là Padmasambhava (Liên Hoa Sanh).
Câu mật chú này được dấu kỹ trong thời Liên Hoa Sanh ở Tây Tạng. Đến thế kỷ 14, được Karma Lingpa khám phá ra và chép lại trên vàng lá và được gọi là “giải thích từng lời của mật chú Kim Cang Thượng Sư.” Đây là cuộc đối thoại giữa Yeshe và Liên Hoa Sanh.
-Bạch ngài Liên Hoa Sanh, ngài rất từ bi đối với chúng con, những người Tây Tạng, giáo pháp của ngài đã đem lại lợi lộc cho chúng con bây giờ và cho những thế hệ ngày mai. Lòng từ của ngài quá lớn, chúng con chưa bao giờ được cảm nhận ân sủng như thế. Mặc dầu bây giờ con chỉ là một người tầm thường nhưng con không chút nghi ngờ nào rằng mình sẽ chắc chắn được giác ngộ. Trong tương lai chúng sanh sẽ bị nhiều chuyện làm bận tâm trí họ. Tâm tính họ sẽ trở nên thô bạo, khó dạy. Họ sẽ có những quan niệm sai lầm về chánh pháp, họ sẽ vất bỏ mật chú tối thượng này. Lúc ấy chúng sanh sẽ chịu đau khổ vì bệnh hoạn, đói kém, chiến tranh. Vì các tai họa này, chúng sanh ở các nước Trung Hoa, Mông Cổ, Tây Tạng, sẽ chứng nghiệm sự rối loạn như một tổ kiến bị phá hủy. Lúc đó dân tộc Tây Tạng sẽ chịu khổ nạn rất lớn. Mặc dầu ngài đã chỉ dẫn những pháp môn, nhưng các chúng sanh trong tương lai không có thời gian để tu tập. Và dù họ có ý muốn tu tập thì cũng có rất nhiều trở ngại. Trong trường hợp ấy những người chỉ cậy nhờ vào câu mật chú Kim Cang Thượng Sư để tu tập. Con xin ngài chỉ rõ cho họ những lợi lộc khi tập câu mật chú này.

– Này đạo hữu, những gì bà nói đều rất đúng. Trong tương lai, chúng sanh sẽ gập lúc như thế. Và lợi ích của mật chú Kim Cang Thượng Sư sẽ được chứng nghiệm. Bởi vì những giáo lý và chỉ dẫn của tôi thì vô tận. Tôi đã dấu phần lớn giáo lý dưới các hang động, dưới suối nước, và trên trời. Trong thời dữ, ngay cả những người có nghiệp tốt cũng khó mà gập những giáo lý này. Rất khó để có đủ nhân duyên để các giáo lý này được phơi bầy, bởi vì cộng nghiệp của chúng sanh đã quá suy đồi.
Tuy nhiên vào lúc đó, nếu đọc được mật chú Kim Cang Thượng Sư 100 lần, 1000 lần, 10000 lần, 1 triệu, 10 triệu, 100 triệu… ở nơi thánh địa, tu viện, ven sông bởi các tu sĩ, những cư sĩ đầy đức tin và tạo nên lòng từ bi trong quảng đại quần chúng thì những lực lượng tiêu cực: bệnh hoạn, đói khát, chiến tranh sẽ được chuyển hóa. Mưa sẽ rơi xuống những nơi hạn hán, mùa màng sẽ tốt tươi, dân chúng sẽ sung túc.
Trong đời này, đời tương lai và trong thân trung ấm những người nào tập câu mật chú này sẽ lại gập tôi. Những người kha khá sẽ gập tôi nhiều lần trong giấc mộng. Những người xuất sắc sẽ gập tôi trong trạng thái tỉnh thức. Họ sẽ được đưa về quốc độ của tôi, chắc chắn là vậy.

Nếu người nào đọc câu chú này 100 lần không gián đoạn trong một ngày thì sẽ được mọi người hoan hỉ, và không lo gì về vấn đề cơm áo.
Nếu người nào đọc câu chú này 1000 lần đến 10 ngàn lần trong một ngày sẽ có ảnh hưởng lớn đối với mọi người xung quanh và có những ơn phước về tinh thần.
Nếu người nào đều đặn đọc 1 triệu lần/ngày sẽ ích lợi cho rất đông chúng sanh.
Nếu người nào đều đặn đọc 3-4 triệu lần/ngày sẽ không bao giờ tách rời khỏi chư Phật ba đời vì tôi và quỷ thần sẽ tới ca ngợi.

Trong trường hợp xuất sắc người tập sẽ đạt tới mức độ cao nhất trong cuộc đời này là thân cầu vồng. Ở mức độ thấp hơn trong giai đoạn chết những ánh sáng mẹ và con sẽ gập gỡ nhau. Ở mức độ thấp nhất người ấy sẽ thấy mặt tôi trong giai đoạn thân trung ấm và được đưa về quốc độ của tôi.

– Bạch ngài, xin cảm ơn ngài đã cho biết những ích lợi vô cùng của mật chú này. Vì lợi ích của những chúng sanh tương lai xin ngài hãy nói ngắn gọn từng lời của câu chú này.

– Này đạo hữu, câu mật chú này là sinh lực cốt yếu của chư thần của bốn hạng tantra, 9 yana và 8 vạn 4 ngàn pháp môn. Là cốt tủy của chư Phật trong ba thời, của những thượng sư, chư thần, những thần hộ pháp, tất cả đều nằm trong câu chú này. Đạo hữu có thể hỏi tại sao lại được như thế? Hãy nghe cho kỹ và ghi nhớ trong đầu, hãy đọc đi đọc lại nhiều lần, hãy ghi nó ra và dây lại cho các chúng sanh trong tương lai.

OM AH HUM VAJRA GURU PADMA SIDDHI HUM
OM AH HUM: đỉnh cao nhất của thân, khẩu, ý
VAJRA: đỉnh cao nhất của vô hoại
GURU: đỉnh cao nhất của báu vật
PADMA: đỉnh cao nhất của liên hoa bộ
SIDDHI: đỉnh cao nhất của hành động
HUM: đỉnh cao nhất của siêu việt

OM AH HUM VAJRA GURU PADMA SIDDHI HUM
OM: sự toàn vẹn của báo thân
AH: sự bất biến của pháp thân
HUM: sự trọn vẹn của ứng hóa thân của Liên Hoa Sanh
VAJRA: sự toàn vẹn của các vị thần mạn đà la
GURU: sự truyền thừa của các vị thượng sư
PADMA: sự toàn vẹn của chư thần nam, nữ
SIDDHI: sinh lực của các vị thần hộ pháp
HUM: sinh lực của các vị thần bảo hộ

OM AH HUM VAJRA GURU PADMA SIDDHI HUM
OM AH HUM: sinh lực của ba loại tantra
VAJRA: sinh lực của giới và kinh
GURU: sinh lực của du già nghi thức tầng tantra 1
PADMA: sinh lực của du già thực hành tầng tantra 2
SIDDHI: sinh lực của du già hợp nhất tầng tantra 3
HUM: sinh lực của du già ati

OM AH HUM VAJRA GURU PADMA SIDDHI HUM
OM AH HUM: tịnh hóa ba độc tham, sân, si
VAJRA: tịnh hóa sự tức giận
GURU: tịnh hóa sự ngạo mạn
PADMA: tịnh hóa sự ham muốn
SIDDHI: tịnh hóa sự ghen ghét
HUM: tịnh hóa mọi cảm giác

OM AH HUM VAJRA GURU PADMA SIDDHI HUM
Qua OM AH HUM: đạt được ba thân
Qua VAJRA: đạt được sự tỉnh thức
Qua GURU: đạt được sự yên bình
Qua PADMA: đạt được sự sáng suốt
Qua SIDDHI: đạt được sự toàn vẹn
Qua HUM: đạt được sự nhận thức căn bản về không gian

OM AH HUM VAJRA GURU PADMA SIDDHI HUM
Nhờ OM AH HUM: khuất phục được người, thần, thánh
Nhờ VAJRA: khuất phục được ác ý của vài vị thần
Nhờ GURU: khuất phục được ác ý của thần chết và ma quỷ
Nhờ PADMA: khuất phục được ảnh hưởng xấu của phong đại và thủy đại
Nhờ SIDDHI: khuất phục ảnh hưởng xấu của những lực phi nhân làm hại người
Nhờ HUM: khuất phục những ảnh hưởng xấu của các tinh tú, thổ thần.

OM AH HUM VAJRA GURU PADMA SIDDHI HUM
OM AH HUM: hoàn thành sáu đức tính
VAJRA: hoàn thành sự bình an
GURU: hoàn thành sự sung túc
PADMA: hoàn thành sự từ trường
SIDDHI: hoàn thành sự giác ngộ tổng quát
HUM: hoàn thành sự giác ngộ

OM AH HUM VAJRA GURU PADMA SIDDHI HUM
OM AH HUM: chuyển hóa mọi nguyền rủa
VAJRA: chuyển hóa mọi tiêu cực
GURU: chuyển hóa mọi tiêu cực của tám loại quỷ
thần ở cõi ta bà
PADMA: chuyển hóa mọi ảnh hưởng tiêu cực của
thiên long bát bộ và thổ thần
HUM: chuyển hóa mọi ảnh hưởng tiêu cực của
người, thần, quỷ ở cõi ta bà

OM AH HUM VAJRA GURU PADMA SIDDHI HUM
OM AH HUM: đánh bại năm độc
VAJRA: đánh bại sự giận dữ
GURU: đánh bại sự kiêu ngạo
PADMA: đánh bại sự ham muốn
SIDDHI: đánh bại sự ghen ghét
HUM: đánh bại người, quỷ, thần

OM AH HUM VAJRA GURU PADMA SIDDHI HUM
OM AH HUM: đạt được tinh thần hoàn mãn (siddhi)
VAJRA: đạt được siddhi của những vị thần
GURU: đạt được siddhi của những vị thượng sư
PADMA: đạt được siddhi của những vị hộ pháp
SIDDHI: đạt được siddhi tối cao
HUM: đạt được siddhi mong muốn

OM AH HUM VAJRA GURU PADMA SIDDHI HUM
OM AH HUM: đưa tâm thức đến những cõi tịnh độ
VAJRA: đưa tâm thức đến Đông phương tịnh độ
GURU: đưa tâm thức đến Nam phương tịnh độ
PADMA: đưa tâm thức đến Tây phương tịnh độ
SIDDHI: đưa tâm thức đến Bắc phương tịnh độ
HUM: đưa tâm thức đến Trung Ương tịnh độ

Nếu một người có thể nhận được lợi ích khi đọc câu mật chú này thì cả thế giới này cũng không đủ chỗ để chứa lợi lộc. Hễ ai nhìn, nghe, nhớ câu chú này đều được tỉnh thức. Nếu những lợi ích này không được thực hiện thì là tôi đã nói dối. Nhưng tôi không hề nói dối bao giờ vậy các môn đệ hãy thực hành theo lời chỉ dẫn của tôi. Nếu vì một lý do gì không thể đọc, các ông hãy viết vào lá cờ. Khi gió thổi vào lá cờ rồi gió thổi tới chúng sanh sẽ chắc chắn giải thoát họ.

Các ông cũng có thể khắc lên đá sẽ giúp nơi khắc tránh được những ảnh hưởng xấu, hoặc viết chữ vàng trên giấy xanh đậm để làm hộ phù. Khi chết hộ phù này được đốt theo cơ thể và tâm thức sẽ được chuyển tới cõi cực lạc. Viết, đọc, tụng câu mật chú này đem lại lợi ích vô lượng. Vì lợi ích của các chúng sanh trong tương lai, tôi sẽ dấu kho báu này. Nguyện rằng các môn đệ trong tương lai của tôi có nghiệp tốt sẽ gặp được nó.

Ghi Chú: Liên Hoa Sanh là một vị thượng sư người Ấn độ sang Tây tạng vào thế kỷ thứ tám để truyền bá Mật tông. Yeshe là vị đại đệ tử của ông. Người Tây tạng coi ông như một vị Phật. Theo lời giải thích của Dudjom và Dilgo Rinpoche thì trong câu mật chú Om, Ah, Hum là sự tịnh hóa và chuyển hóa thân, khẩu, ý, đồng thời cũng là sự tịnh hóa các huyệt đạo và những luồng khí lực trong thân. Đi xa hơn nữa nó là sự thực hiện ba thân: Pháp thân, hóa thân và ứng hóa thân.
Câu mật chú có nghĩa là: Con triệu thỉnh ngài, đấng Kim Cang Thượng Sư, với ân sủng của ngài, xin hãy ban cho con những thành tựu thế gian và xuất thế gian. Câu mật chú có 12 âm là để tịnh hóa 12 nhân duyên khiến chúng sanh được thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi.