Kích thước : 41cm X 61 cm
và 55cm x 75cm
Xuất xứ : Tây Tạng
hangocviet-thangka-the-green-tara-tara-xanh

Từ hàng ngàn năm nay, đức Lục Độ Phật Mẫu là vị Bản tôn Mẫu tính được tôn kính nhất trong truyền thống Kim Cương thừa. Trong vô số kiếp quá khứ, khi thấu suốt căn nguyên của khổ đau luân hồi, với lòng từ bi vô hạn và hạnh nguyện lợi tha, Đức Lục Độ Phật Mẫu Tara đã phát nguyện rằng bất kỳ chúng sinh nào nghe được danh hiệu Ngài, nhìn thấy Ngài, trì niệm chân ngôn của Ngài thì tất những ước nguyện thế gian đều được sở cầu như ý, ngay cả tâm nguyện xuất thế gian cũng sẽ viên mãn. Phật Mẫu Tara vì thế nêu biểu cho phẩm chất giải thoát và bảo hộ hữu tình. Ngài là bậc từ mẫu đáp ứng mọi thỉnh cầu, giải thoát chúng sinh khỏi mọi hiểm nguy, chướng ngại trên phương diện thế gian và cả trên hành trình thực hành tâm linh. Khi thiền định về Đức Tara, mọi nhiễm độc đều được hóa giải và chuyển thành thuốc cam lộ do Ngài có công hạnh chữa lành vĩ đại. Tất cả chướng ngại, tiêu cực, bệnh tật và nhiễm độc đều được chuyển hóa thành điều tốt lành, vì công hạnh của đức Tara có thể dứt trừ mọi khó khăn, chướng ngại, đem lại thịnh vượng, hòa hợp và lợi ích cho hết thảy hữu tình.