Ý NGHĨA VÀ LỢI ÍCH CỦA LỄ LẠY.. ! Cốt yếu của “pháp lễ lạy” là : tịnh hoá “CÁI TÔI”, là để chuyển hoá thói quen tự cao tự hào…khi lạy, dùng cả thân tâm cúi rạp người không tiếc thân mạng để quy kính tam bảo ngõ hầu để được tịnh hoá… cho đến khi nào tâm thuần khiết hoàn toàn… Không chỉ dừng lại ở đó, mà trong cuộc sống thường nhật, đối trước bất kỳ ai, chúng ta cũng cần phải khiêm hạ, kính trọng họ như kính Tam bảo, như kính cha mẹ, thầy cô… Về THÂN LỄ LẠY là 1 phương pháp thể dục để cho thân luôn được vận động tiêu trừ bệnh tật ( nhất là ai thường ở trong hang động, nhà cửa không có vận động, thân thể dễ ốm đau, vận động thân tâm mới dễ cân bằng…). Đến khi nào tâm trở về với trạng thái nguyên sơ “VÔ NGÔ ( không còn dính mắc bám chấp cái tôi 100%), đây là tinh tuý, là QUẢ PHẬT vậy!
“Lạy Phật 1 LẠY” là để TỊNH HOÁ – THÂN NGỮ Ý, ngõ hầu để được thanh tịnh trọn vẹn ! Vì lạy xong 1 lạy mà cảm thấy chưa được thanh tịnh tuyệt đối nên chúng ta lại “LẶP LẠI hành động LẠY đó lần thứ hai ” và cứ thế lặp lại lần thứ ba và lần nữa, lần nữa …cho đến khi nào lạy xuống mà thanh tịnh trọn vẹn mới thôi! Vì thế nếu ta có lạy hàng tỷ tỷ muôn ngàn vạn ức lạy mà thân ngữ ý vẫn chưa Thanh Tịnh tuyệt đối thì vẫn chưa đc tính là lạy xong 1 lạy!Vì lòng từ bi, các thầy tổ phương tiện thiện xảo đã đưa ra con số cụ thể để giúp chúng ta tinh tấn mà thôi, chứ con số 100,000 không phải là con số tuyệt đối để báo cáo thành tựu ! nếu mắc kẹt con số phương tiện này, công phu tu tập của chúng ta sẽ bị vướng mắc, giới hạn vô cùng !